SELIHEPs arbeid går ut på å utvikle og dokumentere effekten av nye behandlingsmodeller egnet for å nå de mest marginaliserte pasientene med hepatitt C-virus. Senteret er lokalisert ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og er et samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

I sitt første nyhetsbrev legger de blant annet vekt på at vi raskere kan oppnå eliminasjon av hepatitt C om kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten samarbeider tettere. De begrunner samarbeidsutfordringene med at henvisning av folk med rusproblemer til poliklinikken på sykehus ofte fungerer for dårlig. 

Kommunehelsetjenesten har gjerne god kontakt med målgruppa og for mange med hepatitt C, er det best at utredning og behandling skjer i kommunen. HCV legemidler må imidlertid skrives ut på H-resept og at det kun er ansatte i helseforetak som kan gjøre dette.

Les hele nyhetsbrevet ved å klikke her (PDF, 248KB)

SELIHEP består av:
Olav Dalgard, professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus
Håvard Midgard, postdoc, Infeksjonsmedisinsk avdeling Ahus og gastromedisinsk avdeling OUS
Ane-Kristine Finbråten, postdoc, Medisinsk avdeling, LDS og Unger Vetlesens Institutt, LDS
Knut Boe Kielland, seniorforsker, NK-ROP Sykehuset Innlandet
Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP Sykehuset Innlandet
Gunnar Simonsen Thingnes, master-student, Sykepleie på hjul
Kristian Nødtvedt Malme, stipendiat, Infeksjonmedisinsk avd Ahus