Familiestøtte er spesielt designet for ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. Alle kan gratis bruke e-læringsprogrammet.

Mer målrettet behandling
Intensjonen med programmet er at helsepersonell gjennom å involvere pårørende kan gi pasienter mer målrettet behandling og oppfølging. Når pårørende blir hørt og får kunnskap og støtte er det enklere å være en ressurs.

I løpet av livet vil de fleste av oss være nær noen som blir alvorlig syk. Hvis sykdommen varer over tid kan det innebære omfattende utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Som helsepersonell kan du innta en oppsøkende rolle overfor pårørende og invitere til samarbeid.
Kompetansebroen.no

Programmet er inndelt i fire moduler:

  1. Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  2. Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  3. Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  4. Lovverk og nyttige ressurser

Hver modul har et læringsmål og et tema som egner seg for refleksjon og samtale. Kurset anbefaler at hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul for så å ha en felles gjennomgang i en kollegagruppe.

Kurset er utviklet av Tone Lise Brattrud, Kari Kjønsberg og Lise Hellum-Håkestad ved KoRus-Øst.