- Vi kommer til å følge rusfeltet tett i tiden som kommer både faglig, politisk, forskningsmessig og på bruker nivå, sier initiativtager og ansvarlig redaktør og programleder (for øvrig daglig leder i REHABpiloten) Lise Aasmundstad. - Rett på! vil også drive oppsøkende journalistikk for å dokumentere god, og dårlig behandling av rusavhengige over hele landet. Vi ønsker tips fra fagfolk, brukere og pårørende, også anonyme, sier hun.

Den første i sitt slag
Podcasten Rett på! om rus og ruspolitikk er den første i sitt slag i Norge som setter fokus på, og går i dybden av, aktuelle og viktige saker innen norsk ruspolitikk. - Vi står overfor historiske endringer innen rusfeltet de neste årene. De faglige og politiske debattene rundt organisering og prioriteringer innen rus og psykisk helse har aldri vært flere, og de steile frontene mellom fagfolk, brukerorganisasjoner og politikere har aldri vært sterkere, mener Aasmundstad.

Målet er økt kunnskap, større engasjement og en god debatt
Målsettingen med podcasten er å bidra til økt kunnskap, god debatt, og et større engasjement blant brukere, pårørende, fagfolk og politikere innen rus og psykisk helse. - Vi ønsker å løfte debatten fra sosiale medier og avisenes kommentarfelt og ut til et større publikum av de mange berørte, sier en engasjert Lise Aasmundstad.

Fagrådets leder i podcasten Rett på!
Rett på! inviterer til debatt for å gå i dybden av partiprogrammene og utfordre politikerne på deres løsninger og prioriteringer. Likeledes utfordrer de brukerorganisasjonene og paraplyorganisasjonene, på deres meningsgrunnlag og løsninger. Denne uken deltok leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen sammen med Knut Reinås fra Forbundet mot Rusgift og Ina Roll Spinnagr fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk i sendingen om avkriminalisering og Portugalmodellen. Actis var også invitert til sendingen men valgte å ikke prioritere dette.

Fagrådet vil arbeide for nedkriminalisering og endring av fokus fra straff til helsehjelp for rusavhengige. - Det viktige er å lære av andre land slik som Portugal, selv om Norge ikke skal ta blåkopi av Portugals løsning, sier Skoftedalen.

Eksempler på spørsmål og temaer podcasten ønsker å belyse
I tillegg til politikere, brukerorganisasjoner og paraplyorganisasjoner ønsker podcasten å kombinere programmene med personlige historier og informative og tematiske programmer. Eksempler på temaer som vil komme er;  Hva skjer egentlig faglig og politisk på rusfeltet? Hvilke partier mener hva, og hva innebærer politikken deres i praksis? Hva er en legitim brukerstemme? Hva med cannabis? Hvordan er rusfeltet i Norge organisert? Hva er forskjellen på Actis og Fagrådet? Hva innebærer pakkeforløp? Hva er god rusbehandling? Hvordan foregår prosessen med revisjon av nasjonale retningslinjer? Og hva betyr retningslinjene i praksis? Hvorfor mener forskere så forskjellig? Hva skjer i forhold til Hepatitt C i Norge? Hvorfor blir noen av oss avhengige og andre ikke? Hvorfor klarer noen av oss å slutte og andre ikke?

Hvem står bak podcasten?
Redaksjonen bak podcasten består av ansvarlig redaktør/programleder Lise Aasmundstad, forfatter, skribent og samfunnsdebattant Silje Mack, ekspertkommentator Nils August Andresen og produksjons- og redaksjonsmedarbeider Cathinka Rondan og Heidi Røneid, Rubicon TV.

Foreløpig er planen tre sesonger à 8 - 10 programmer. Første sending var 5. september 2017 og planen er å publisere et nytt program hver 14. dag. Finansiering av podcasten skjer med private midler i påvente av svar på søknad om midler fra Fritt ord, og to norske legater. Etter tre sesonger er målet at podcasten skal fullfinansieres gjennom ordinær annonsering og via Rubicon TV sine plattformer. -For å unngå interessekonflikter mellom redaksjonelt innhold og markedsføring gjør vi avtale med annonsørene per sesong og ikke per program. Annonsører vil ikke kunne påvirke program eller redaksjonelt innhold, presiserer Aasmundstad.

Lise Aasmundstad er sosial entreprenør og daglig leder av REHABpiloten som siden 2005 har utviklet kurs, foredrag, konferanser og andre tjenester til brukere og fagfolk rus og psykisk helse. Hun er utdannet journalist men det er hennes erfaringer gjennom over tjue år som rusavhengig, og veien ut av det, hun trekker størst veksler på i sitt daglige virke. Lise har vært aktiv som brukerstemme på rusfeltet siden midten av 90-tallet. Først gjennom interrimstyret til RIO og senere som grunnlegger av brukerorganisasjonene LAR Nett Norge og proLAR. I dag jobber hun som uavhengig brukerstemme på oppdrag for offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse.

Podcastene finner du her: https://www.acast.com/rettpa