Oppstartkonferansens vertskap var statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V). De tok i mot om lag 250 inviterte arbeidsgivere, tillitsvalgte, etatsledere, brukerorganisasjoner, sosiale entrepenører, frivillige og tiltaksarrangører, til en motivasjonsboost. Fagrådet var invitert og var til stede med leder Jan Gunnar Skoftedalen og rådgiver Torhild Kielland.

Målet med dugnaden er å inkludere flere i arbeidslivet, med spesiell vekt på de med funksjonsnedsettelser eller «hull i CVen». Målet er ikke flere inn på tiltak, men flere ut i ordinært arbeid.

En av fem står uten arbeid

Det står altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet i Norge. Mennesker som kan og vil bidra, og som velferdsstaten er avhengig av. Norge trenger en felles innsats for å få flere i jobb
Erna Solberg

Inkluderingsdugnaden skal bidra til at offentlig og privat sektor forplikter seg til å ansette flere med - funksjonsutfordringer eller som har vært utenfor arbeidslivet over tid. Selv forplikter staten seg til at minimum fem prosent av alle nyansettelser skal være fra denne gruppen. -Ledigheten synker, og byggebransjen sliter med å skaffe arbeidskraft. Nå er tiden for å integrere mennesker som trenger en ny sjanse, sa partilederne.

Gjør gode intensjoner til handling, oppfordret arbeids- og sosialminister Anniken Huitfeldt og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fulgte opp med å overlevere et nytt rundskriv til partilederne, som nettopp redegjør for hvordan fem prosentsmålet  skal følges opp av de enkelte virksomhetene.

Å snu holdninger hos arbeidsgivere til å inkludere bredere, er et møysommelig arbeid. Først og fremst fordi det krever kunnskap og refleksjon, men også fordi vi trenger tid til å gjøre noe med hindringene som ligger i byråkratiske systemer. Vi har i årevis sett etter feil og mangler ved de som har hull i CVen, nå er det på høy tid å se på feil i systemene.

Tre inkluderingspakker
-Vi har store forventninger, sa statsministeren.  Vi bidrar med tre inkluderingspakker i dugnaden:
For det første vil vi styrke arbeidsgiveres motivasjon og evne til inkludering, slik at de ansetter flere i fast, ordinært arbeid.
For det andre vil vi utvikle tilbudet særlig for arbeidssøkere med rus og psykiske lidelser, slik at flere kan delta i arbeidslivet.
Og for det tredje vil vi at mulighetene for opplæring skal styrkes. Flere skal bli kvalifisert inn i arbeid.
I tiltakspakkene vil NAV ha en viktig koordineringsrolle. Vanligvis foregår dugnader i borettslaget én gang i året. Dugnaden vi inviterer til, foregår ikke bare én gang i året. Den skal foregå i hele regjeringsperioden.

Erna Solberg lovte på møtet at det er hennes og regjeringens jobb å sørge for at det ikke ligger tunge, byråkratiske hindringer i veien, verken for arbeidsgivere eller arbeidssøkere. Rus og psykiske lidelser er prioritert!

Folk har mye å bidra med, bare de slipper til!
Og folk skal få slippe til - det lovte direktør i NAV Sigrun Vågeng. - NAV skal levere enda bedre, sa hun og fortalte om at de skal styrke innsatsen med mentorordninger og  jobbspesialister. NAV har også publisert en ny veiviser som skal forenkle jobbsøkerprosessen.

Å stille krav er å bry seg, sa Siv Jensen. Alle må delta i dugnaden og gevinsten vil hele samfunnet dra nytte av.

Flere arbeidsgivere var tilstede og beskrev gode samarbeidsavtaler og rekrutteringsavtaler med NAV. Oppfordringen til alle arbeidsgivere var å kontakte NAV for samarbeid. Samfunnsoppdraget er å hindre utenforskap og å bidra til at folk blir selvforsørgende på egen inntekt. Det er verdi- og meningsskapende for alle bedrifter. Ikke minst er det effektivt og lønnsomt.

Et hull i CVen er ikke et hull, det er livserfaring - folk har alltid gjort noe, selv om de har stått utenfor arbeidslivet.
Anders Fjeld XXL

Noen ganger er det nettopp jobben som gjør en frisk
De fleste arbeidsgivere er allerede positive til å ta inn folk som ikke er "helt A4". Det kan være bare små hindringer som gjør dem usikre. Små forbedringer i holdninger kan få formidable konsekvenser, sa forskningleder ved FAFO Jon Rogstad.

Statsministeren oppfordret arbeidsgivere til å se mulighetene bak en diagnose, tenke nytt, ta ansvar og gjøre en forskjell. Ta utgangspunkt i hva folk faktisk kan gjøre. Ikke alt de er for syke til å gjøre - eller ikke kan. For å lykkes med et inkluderende arbeidsliv trenger vi modige arbeidsgivere som ser mulighetene. Som er villig til å gi noen en sjanse. I stedet for å spørre "Hva er i veien med deg?" – la oss heller snu på det, og spørre "Hva trenger du for å nå dine mål?"

Les mer om inkluderingsdugnaden på regjeringens nettside

Bli med på inkluderingsdugnaden!