Arild Knutsen fikk i høst tildelt Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid sammen med leder av RIO Kenneth Arctander Johansen.

Arild Knutsen stiftet organisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) i 2006 og har ledet FHN siden den gang.

Holdninger i samfunnet 

Arilds engasjement for de rusavhengige er ubestridt og han har et sterkt tålmodighets- og utholdenhetstalent i møte med motstand og motbør for sine synspunkter. Nå har dette engasjementet blitt til en dokumentarfilm der han sammen med Kim Jørgen og Michelle fra samme forening, viser det møysommelige arbeidet for å få både politikere, fagmiljøet og opinionen til å tenke nytt om hvordan vi som samfunn behandler folk med rusproblemer.

Kampen for hjelp framfor straff

I flere år har Norge vært i Europa-toppen for overdosedødsfall. Parallelt har norsk ruspolitikk vært preget av mål om null-toleranse for narkotikabruk og hyppig bruk av straff.

Fra å ha noen av Europas strengeste narkotikalover, er Norge nå i ferd med å utvikle seg til et progressivt foregangsland på rusfeltet gjennom rusreformen "Fra straff til hjelp". 

FHN har jobbet mer enn ti år med å legge grunnmuren for denne endringen. Mange andre organisasjoner har heldigvis sluttet seg til på veien, men grunnarbeidet er det ingen tvil om hvem som har gjort.  

Arild Knutsen er et forbilde i å ofte ta utgangspunkt i menneskerettighetene når han diskuterer måten samfunnet behandler mennesker som bruker illegale rusmidler. Mer enn én gang har han vist hvordan samfunnets reaksjoner er i strid med nettopp menneskerettighetene.
- hentet fra begrunnelsen for Fagrådets ruspolitiske pris 2020


Vinden snur

Med dokumentarfilmen VINDEN SNUR viser regissør Kieran Kolle hvordan aktivistene har jobbet fram den historiske endringen av norsk ruspolitikk, samtidig som han skildrer deres personlige kamp for et godt og verdig liv.

Filmen gir oss innblikk i det omfattende grasrotarbeidet som ligger bak den norske rusreformen, og viser oss også hvorfor en slik reform er tvingende nødvendig. Filmen er regissørens humanistiske innlegg i den offentlige rusdebatten, som altfor ofte har vært preget av moralisme og fordommer. VINDEN SNUR er støttet av Norsk filminstitutt, Vestnorsk filmsenter, Fritt Ord og Fond for lyd og bilde.
- hentet fra dokumentarfilmens pressemelding

Filmen er produsert av Aldelses film med produsent Elisabeth Kleppe. Etter premieren fredag 9. oktober i Bergen vil vi etterhvert kunne se filmen på VGTV. Planen er også å presentere den internasjonalt.