Fra 1.februar overtar Ole Hope stillingen som administrerende direktør, men Pedersen fortsetter i en periode i stiftelsen for å sikre en kunnskapsoverføring. Hope kommer fra stilling som administrerende direktør i Business Region Bergen AS. Hope har tidligere vært direktør ved NHH.

Erling Pedersen har vært direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene siden stiftelsen ble etablert i 1991. Han kom fra Bergen kommune. Pedersen har også vært leder i Fagrådet i 12 år fordelt på to perioder. Han var også med i det første ordinære styret som ble valgt i 1992.

Pedersen markerte seg tidlig som en sterk stemme i rusfeltet og ble en stemme som ble lyttet til blant politikere fra  venstre til høyre. Pedersen er kanskje det mest markerte ruspolitiske stemme gjennom de siste 25 år. I rusfeltet gikk debatten livlig da han ofte kom med kontroversielle og utradisjonelle forslag i et konservativt fagfelt og tok ofte de rusavhengiges parti. Pedersen markerte seg tidlig som en sterk stemme i rusfeltetPedersen var blant de første i rusfeltet som trakk aktive brukere, særlig med Brukerforeningen i Tønsberg, med i offentlig debatt og rådslag.

På slutten av 90 tallet hadde Norge svært mange overdosedødsfall og Pedersen var blant dem som gjorde dette til et ruspolitisk spørsmål og ikke bare en utfordring for hjelpeapparatet og brukerne selv. Daværende sosialminister, Magnhild Meltveit Kleppa, ble med Pedersen på studietur til Frankfurt for å se hvordan overdoseproblematikken var løst der.

Etter flere år med svært mange overdosetall og rus delvis fraværende i debatten, laget Fagrådet Straksplan 2001 som hadde en rekke konkrete tiltak og kostnad på 1 milliard til rusfeltet i strakstiltak og deretter en videre årlig opptrapping. En rekke av tiltakene ble lagt inn i Stoltenbergregjeringens Soria Moria erklæring og ble med i opptrappingsplanen som regjeringen laget. Tempoet og omfanget var imidlertid ikke i det omfang Fagrådet og Pedersen ønsket. Derfor fortsatte kampen for et bedre rusfelt. I den perioden ble Pedersen, sammen med John Alvheim,  kåret av rusavisen Folket til å være den person med mest makt ruspolitikken.

Beskjedenhet ligger ikke til en bergenser, men Erling Pedersen mente heller ikke rusfeltet hadde noen grunn til å vise beskjedenhet. Rusavhengige var like verdige pasienter som alle andre brukere og det måtte ligge til grunn for samfunnets behandling av rusavhengige. Erling Pedersen med hilsen under Fagrådets 25-års jubileum i 2016Pedersen var blant dem som arbeidet fra å omtale rusavhengige som nettopp det og ikke som rusmisbrukere. I løpet av noen år ble begrepet skiftet ut i alle offentlige dokumenter. I den perioden gikk også rusbehandling fra fylkeskommunalt ansvar til å bli en del av helseforetakene. Fagrådet og Pedersen arbeidet sterkt for dette i den perioden, ikke nødvendigvis for at helseforetaksmodellen var løsningen men for at ruspasienter skulle likebehandles andre pasienter. Ruspasienter fikk plass rundt bordet selv om det ennå var nederst.

Gjennom mer enn 25 år har Erling Pedersen sammen med en rekke gode medarbeidere løftet Stiftelsen Bergensklinikkene til å bli blant de fremste rusfaglige miljøene i Norge. Noen oppturer og nedturer har det vært sa Pedersen selv under markeringen av Bergensklinikkenes 25 års jubileum i 2016. Men når han 1.februar overlater roret til Ole Hope er det med en visshet om det er en solid faglig og økonomisk organisasjon han gir videre.Statsminister Erna Solberg tildelt Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2014. Prisen ble delt ut av Fagrådets leder Erling Pedersen

Fagrådet takker Erling Pedersen for samarbeidet og innsatsen for rusfeltet og rusfeltets brukere gjennom alle disse 25 årene og ønsker Ole Hope lykke til i arbeidet og vi håper på fortsatt godt samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene i de neste 25 år.