Helse- og omsorgsministeren Bent Høie var "beordret" til Stavanger av statsministeren. I hans fravær var det statssekretær Frode Hestnes (bildet) som var vertskap. Hestnes orienterte om Norges posisjon i forkant av møtet. Norge vil følge opp sine standpunkter fra UNGASS møte i april med blant annet fokus på helsehjelp og menneskerettigheter.

Ann Fordham, Executive Director i International Drug Policy Consortium (IDPC) hadde et innlegg om hva som kom ut av UNGASS 2016 og hva som har skjedd i perioden etter. Hun kunne fortelle at det i flere land var ytterligere bevegelse siden UNGASS. Men det har også vært negativ utvikling slik som på Filippinene hvor over 8000 rusavhengige er myrdet med myndighetenes velsignelse det siste året. I sin presentasjon viste hun hvordan ulike lands lovverk er i forhold til rusavhengige. Flere land har en praksis som er annerledes enn lovverket sier.

Fagrådet var representert ved styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen.  En rekke av organisasjonene hadde korte innlegg med gode råd til statssekretær Hestenes. De fleste, men ikke alle, organisasjonene som tok ordet, pekte på behovet for å avkriminalisere bruk og besittelse i narkotika også i Norge slik både statsråd Høie og Arbeiderpartiet har tatt til orde for. Det er viktig at Norge ikke bare peker på hva resten av verden bør gjøre uten å endre egen politikk.

Ambassadør i Wien, Bente Angell-Hansen, er dette året leder av FN Narkotikakommisjon og har ansvaret for å sy sammen et godt dokument. Fagrådets studietur for ansatte i medlemsvirksomhetene i juni går nettopp til Wien og ambassadør Angell-Hansen har lovet oss et besøk både i ambassaden og hos CND i tillegg til at hun bistår med kontakt og besøk i ulike tiltak i Wien. Vil du være med på studieturen så send en e-post til sekretariatet fagraadet@rusfeltet.no