Fagrådet samarbeider om tre programposter med Tyrilistiftelsen og en programpost med Abbvie AS (firma som produserer medisiner mot Hepatitt C).

Hovedarrangementet foregår onsdag 16. august kl. 14-16, i de nye lokalene til Tyrilistiftelsen i Arendal sentrum, Vesterveien 3. Arrangementet har overskriften: Er avkriminalisering og legalisering fremtidens ruspolitikk? Bakteppet er den pågående diskusjonen om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Flertallet av politiske partier går inn for avkriminalisering i en eller annen form, blant annet med bakgrunn i kunnskap om at straff og sanksjoner i liten grad gir ønsket effekt. Er helsehjelp fremfor straff veien å gå og på hvilken måte kan vi løse dilemmaene, spør vi.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Les mer om arrangementet i Arendalsukas avis her