Fredag 18. august klokka 10-11 arrangerer Fagrådet i samarbeid med Tyrilistiftelsen debatt rundt overskriften: Nye krav til rusbehandling gir flere svingdørspasienter? Vi spør deltakerne om organiseringen av rusbehandlingen bidrar til at institusjonene senker forventningene til pasientene? Reduserer kravene om  – kortere behandlingstid, høyt belegg, medbestemmelse, økt medisinbruk og mangel på differensiering i tilbud, institusjonenes faglige autonomi?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen til Vesterveien 3 - de nye lokalene til Tyrilistiftelsen i Arendal.