Stiftelsens målsetning er å gi en helhetlig kunnskapsbasert behandling tilpasset de spesielle behov som denne målgruppen har. Det inkluderer familiearbeid, skole, kriminalitetsforebyggende arbeid og miljøterapi/ADL-trening.

Stiftelsen har ca 125 faste ansatte fordelt på avdelingene i Hedmark, Akershus, Østfold og Nordland. Hovedkontoret ligger i Spydeberg i Østfold. Finn Arctander har vært ansatt som daglig leder i Fossumkollektivet i snart 11 år og blir pensjonist 1. kvartal 2017. Bildet viser Finn Arctander (t.v.) på Fagrådets 25 års jubileumsmarkering 13. september 2016 der han ble invitert opp på scenen av impro-rap-gruppa Stor Overraskelse, her ved Nils Bjelland Grønvold.

Arctander er utdannet markedsøkonom og har før stillingen i Fossumkollektivet mange års erfaring fra næringslivet innen blant annet helse- og miljøteknologisektoren. Etter at Arctander ble leder i Fossumkollektivet har antall avdelinger økt fra 4 til 9. Utviklingen har vært omdiskutert, men kanskje helt nødvendig ut fra endringer som at; oppholdstiden på avdelingene har blitt kortere, arbeidstidsordningen er endret, dokumentasjonskravene er større og finansieringsordningene er mer komplekse. At Fossumkollektivet har vokst gjør dem til en mer robust og kompetent organisasjon, som tåler svingninger i rammebetingelsene bedre.

Finn Arctander har også engasjert seg sterkt i Fossumkollektivets søsterkollektiv, Saulriti i Latvia. Saulritis målgruppe er ungdom mellom 12-18 år med rusproblemer. For ungdommene ved Fossumkollektivet har det vært av stor verdi å bidra med hjelp til andre i samme situasjon, og kunne sette sin hverdag inn i et større perspektiv. Solidaritetstanken er en del av verdigrunnlaget i kollektivet, og Latvia-prosjektet har vært en konkretisering av dette. Utviklingen i Latvia med hensyn til rus er urovekkende, alkoholproblemene øker og den politiske viljen til å satse på fellesskapet er synkende.

Foruten å lede Fossumkolektivet har Finn Arctander et stort engasjement i Impact Norway sine hjelpetiltak i Asia og har vært styreleder der i 14 år. Impact Norway driver et omfattende helsearbeid blant fattige på landsbygda i Bangladesh, Cambodia og andre utviklingsland. Finn har også vært involvert i opplysningsarbeid og undervisning av helsepersonell.

Finn Arctander har også prioritert samarbeidet mellom norske institusjoner med samme formål som Fossumkollektivet høyt. Han er en forkjemper for å sikre barn og ungdom best mulige tilbud og har vært en sann inspirasjon for Fagrådet i vårt forsøk på å sette mer lys på barnevern og de kunstige skillene som ligger i rusbehandlingsrettigheter før og etter fylte 18 år.