Et voksende mangfold av cannabisprodukter
En fersk rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) og Europol illustrerer at selv om marihuana og hasj dominerer, har Europa et voksende mangfold av cannabisprodukter. Ekstrakter med høy styrkegrad, cannabisbaserte medisinske og helserelaterte produkter, samt et økende antall cannabidioler (CBD) eller lav-THC-produkter selges i mange forskjellige former, står det i rapporten.

Bruken er fortsatt konsentrert i sør- og vestlige deler av Europa, men sprer seg. Rekordproduksjon i Latin-Amerika har ført til økt smugling inn til EU (hovedsakelig via maritime containere), hvor rekordbeslag har blitt registrert. EU ser ut til å bli en gjennomfartsåre for kokain som skal til andre markeder (f.eks. Midtøsten, Asia).

EU Drug Markets Report 2019 dekker trender i forsyningskjeden, fra produksjon og smugling til distribusjon og salg. Den beskriver hvordan narkotikamarkedet har innflytelse på både helse og sikkerhet. Rapporten kombinerer data fra EMCDDAs narkotikaovervåkningssystem med Europols etterretning om organisert kriminalitet.

Heroin og andre opioider er ansvarlig for den største helsefaren 
Bruk av opioider gir fortsatt størst andel skader, herunder dødsfall, tilknyttet bruk av ulovlige stoffer i EU. Med omtrent 1,3 millioner høyrisiko brukere av opioider (hovedsakelig heroin) i EU er den antatte verdien til heroinmarkedet på minst 7,4 milliarder EUR hvert år, forteller rapporten. Potente nye syntetiske opioider som Fentanylderivater, representerer en økende helserisiko. Handelen av disse øker på nett.

Amfetamin, metamfetamin og MDMA
Amfetamin, metamfetamin og MDMA utgjør omtrent fem prosent av det totale narkotikamarkedet i EU, med en anslått markedsverdi på tilsammen 1,5 milliarder EUR. Rundt 1,7 millioner europeere i alderen 15–64 år har prøvd amfetamin eller metamfetamin i løpet av det siste året, og omtrent 2,6 millioner har prøvd MDMA (ecstasy). Produksjonen av disse stoffene skjer ofte på en «industriell skala» innenfor EU for intern bruk og eksport.

Nye psykoaktive stoffer (NPS)
Færre nye NPS er oppdaget det siste året sammenlignet med tidligere, men mange av stoffene innebærer alvorlig helserisiko. Verdien av NPS-markedet er ukjent, men 55 NPS ble rapportert til EUs system for tidlig varsling i 2018, noe som gjør at det totale antallet NPS som overvåkes er 731.

Opphavslandet er i hovedsak Kina, men også fra India kommer en rekke stoffer. En antar at politiske tiltak og politiaktivitet i opphavslandene har bidratt til at færre nye NPS dukker opp (101 ble rapportert i 2014). Men NPS utgjør fortsatt en stor helsetrussel, på tvers av landegrenser, med sterke syntetiske opioider, cannabinoider og «falske» benzodiazepiner som dukker opp på markedet, og som kan knyttes til rapporterte helsefarer og dødsfall.

Les hele rapporten her

Se video med de mest sentrale funnene fra rapportene - ved å klikke her