Klinikksjef i Bergensklinikkene, psykologspesialist og forfatter Eva Karin Løvaas kommer til nasjonal rusfagkonferanse "Recovery -next exit" 14.-15. september under overskriften Brukerstyring - utopi eller?

Eva Karin Løvaas har arbeidserfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste og har i flere år jobbet med kartlegging og behandling av personer med sammensatte lidelser, blant annet rusmiddelbruk og ADHD.

At brukermedvirkning og brukerstyring står på den nasjonale agendaen viser de nye anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (2016). Retningslinjen kom med et helt kapittel om brukermedvirkning i rusbehandling. En av anbefalingene i kapittelet er: "Pasient/bruker bør få tilgang til brukerstyrte innleggelser innen rusbehandling." I utarbeidelsen av retningslinjen var nettopp Eva Karin Løvaas engasjert av Helsedirektoratet som en av tre arbeidsgruppeledere.

Brukerstyring er anerkjennelse av pasientens kompetanse, behov, ressurser og funksjonsnivå har Eva Karin Løvaas tidligere uttalt. - Det å ansvarliggjøre pasienten for egne valg uten å ha en parallell «konsekvenspedagogikk». Brukerstyring gir grunnlag for utvidet normalitetsforståelse og legger mindre vekt på sykdom. Vi gleder oss til å høre hva hun har på hjertet denne gangen.

Få med deg en spennende fagkonferanse - og la deg inspirere av Eva Karin Løvaas og flere andre gode innledere!!

Fagrådet deler ut både pris for godt rusfaglig arbeid og pris for godt ruspolitisk arbeid på konferansen. Konferansens hovedtema er å vise bredde og kvalitet i hva et samlet rusfelt får til av godt rusfaglig arbeid. Som vanlig på Fagrådets konferanser er spennvidden stor og innlederne gode. Det vil være parallelle miniseminarer hver dag med felles overskrift – dette får vi til!

Konferansen avholdes i Oslo, Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, og kommer rett i etterkant av Fagrådets Jubileumsmarkering 13. september på det Norske Teatret.