I hepatittstrategien som ble lagt frem i sommer var ambisjonsnivået til regjeringen meget svakt. Da reagerte ikke bare brukerorganisasjonene og Fagrådet men også en rekke kjente forskere. Norge har de aller beste muligheter til å eliminere sykdommen, men det krever at anbefalingene fra en tidligere nedsatt arbeidsgruppe følges opp.

Les brevet her....

Fagrådet har tidligere laget en sak om dette som kan leses her...