Bergens gull og RØSTs dronning

Primus motor for konferansen er Ruth Donovan (bildet), pårørende og høgskolelektor på sykepleierutdanningen Høyskolen på Vestlandet. Eller som en av brukerne sa, Bergens gull og RØSTs dronning. Med seg i arrangementet har hun en rekke brukere og pårørende. Sammen med en glimrende konferansier, Marianne Pierron, bidro de til en konferanse preget av alvor, kjærlighet og håp på brukerne og pårørendes premisser.

På verdigheten løs
Årets konferanse hadde verdighet som hovedtema og mange av innleggene hadde dette som tema. I tillegg snakkes det mye om kreativitet og innovasjon. Hva er viktig og nyttig for brukere og pårørende? Hva må endres for at brukerne skal kunne føle verdighet? Flere spennende prosjekter ble presentert under konferansen. Hvordan kan vi bidra til rusbrukere kan være med på den digitale utviklingen var et tema. Hvordan skaffe en enkel oversikt over hjelpetilbudene som finnes og etablering av gatesykepleien var andre ting som ble presentert.

Brukerhistorier

Det var mange innslag med bruk av kunst og kulturuttrykk fra brukerne. Sterke historier og dikt ble lest fra scenen. Drømmefangerne som har vært et gjennomgangstema fra tidligere konferanser hvor brukere og pårørende gir sterke historier, historier som preger alle i salen. Det var musikkinnslag med sterke tekster og fengende rytmer hvor hele salen reiste seg og klappet takten.

Auksjon
Gatekunsteren AFK har gitt bort bildet "Cultivate" som auksjoneres bort til inntekt for RØST. Siste budet Fagrådet er kjent med er på 30 000 kroner. Bildet kan du se bak Ruth Donovan.

Look to Bergen
Etter fjorårets RØST konferanse skrev vi Look to Bergen, oppfordringen kan gjentas dette året. Dette er en reell brukerkonferanse på brukernes premisser og fagfolkene kan lytte og lære. Da er det ekstra godt å se at ledere fra Helse Bergen HF og administrative og politiske ledere fra Bergen kommune slutter helhjertet opp om konferansen noe som ble bekreftet gjennom deltakelse hele dagen og i debatt/samtale mellom byråd Erlend Horn, etatsjef Rønnaug Frøiland og direktør Else Marie Løberg. Bergensklinikkens ledere hadde ikke anledning ut fra den betente situasjonen som de står oppe i disse dager.