På 35 sider presenterer bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm sin historie, hvilke regioner de er aktive i - og ikke minst historier om hvilken betydning arbeidet har hatt og har, for brukere og pårørende. 

Presenterer regioner og innsats

Regionene får plass til å presentere seg, det samme får selvhjelpsgrupper og enkelte samarbeidspartnere. 

Universitetet i Agder - forteller eksempelvis om hvordan de, helt siden 2011, strukturert har samarbeidet med A-larm og brukt erfaringskunnskap som en del av veiledningen i sosionomutdanningen. Et spesielt sterkt aspekt ved dette langvarige samarbeidet er likeverdigheten mellom partene, både knyttet til utarbeidelse og gjennomføring av veiledningen. 

Aktiv og stor organisasjon

I dag er A-larm en aktiv og stor organisasjon med over 100 ansatte der brukerrepresentasjon, aktiviteter og hjelp til selvhjelp står i høysetet. En av de ansatte, Tommy Sjåfjell, ble nylig valgt inn i Fagrådets styre.

I magasinet understreker daglig leder Gerd Jacobsen at A-larm ønsker å etablere regionkontorer i hele landet. De er klare og vil fortsette videre med vilje, pågangsmot, skolerte og motiverte ansatte, skriver hun.

Vi ønsker A-larm lykke til med videre arbeid og gratulerer hjertligst med 25-års jubileet!

Les jubileumsmagasinet ved å klikke her