Nå er det 32 personer fra hele rusfeltet og store deler av landet som er portrettert. 
De får tre spørsmål som skal bidra til å beskrive deres hverdag. 
Hva gjør de på en vanlig arbeidsdag?
Hva kunne vært gjort annerledes?
Hva er det viktigste de har lært?

Les mer om det i Rus & Samfunn