Arbeidet har pågått over lang tid og det er allerede 3,5 år siden Helsedirektoratet leverte sitt forslag til forskift til Helse- og omsorgsdepartementet. Tittelen har blitt "Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer".

Formålet med forskriften er å gi regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer. Å avklare når det er adgang til å bruke tvang og å hindre at tvang brukes i større utstrekning enn nødvendig. Mange ønsker den nye forskriften velkommen. Flere av Fagrådets medlemsvirksomheter har gitt tilbakemelding om slitasje blant ansatte fordi virkemidlene i gammel forskrift er for dårlige. Høye forventninger er derfor knyttet til ny forskrift og hvordan denne kan gi grunnlag for bedre praksis.

Ansatte i rusfeltet over hele landet får i disse dager tilbud om opplæring i den nye forskriften. Oppdraget om opplæring er gitt til kompetansesentrene for rus sammen med rusrådgiverne ved Fylkesmannsembetene. Ta kontakt med ditt regionale kompetansesenter om du har spørsmål.

Les hele forskriften her...

Mange har også ventet lenge på ny Veileder for bruk av tvang etter helse- og omsorgtjenestelovens kapitel 10. Veilederen kommer ut i PDF utgave en av de nærmeste dagene. Deretter vil den komme i digitalisert utgave innen 31.12. Følg med på Fagrådets nettside - vi holder deg oppdatert!