Slik startet Lars Lien, leder for nasjonal kompetansetjeneste for rus og psykiske lidelser (NKROP), boklanseringen på Litteraturhuset i Oslo 14. Februar.

Forfatterne (bildet) Jørgen G. Bramness, lege, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved NKROP, og Tom Vøyvik, overlege ved Trasoppklinikken Oslo, presenterte boken "Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner", etter et sterkt innlegg av psykiatrisk sykepleier og tidligere medikamentavhengig Kristin Høsteng.

Jørgen Bramness og Tom Vøyvik har kombinert klinisk erfaring med akademia og resultatet er en konkretisering av en rekke dilemmaer som allmennleger og ansatte i rusbehandling møter jevnlig. - Det er fortsatt mye vi ikke vet om langtidsabstinens knyttet til benzodiasepiner og z-hypnotika sa Vøyvik ydmykt og viste til en rekke kliniske eksempler. Boken kan bestilles på Universitetsforlaget.

NKROP lanserte parallelt et e-læringskurs om forskrivning av vanedannende medikamenter. Kurset henger tett sammen med boken og består blant annet av 7 videoer som viser ulike dilemmaer fra praksis. Kurset er også et grep for å implementere Helsedirektoratets veileder  IS-2014 om vanedannende legemidler, rekvirering og forsvarlighet. 

For å illustrere viktigheten av implementering viste allmenlege Harald Sundby og erfaringskonsulent ved NKROP Morten Brodahl (bildet) et rollespill mellom fastlege og pasient i livskrise. -Ikke hva vi tenker, men hva vi gjør, sa Sundby. Brodahl bidro for øvrig også musikalsk i bandet "Halmstrå" sammen med Hallvard Sviggum og Fagrådets Torhild Kielland.