Rusbehandling i utvikling
Institusjonen er først og fremst godt kjent i Telemark, men nyter også stor respekt som behandlingstilbud i store deler av landet. Innholdet i behandlingen har kontinuerlig utviklet seg. I den første perioden hentet man ideer fra utlandet og de terapeutiske samfunn. Da måtte pasientene gå i kjeledress. Ærlighet, nærhet, og åpenhet var viktige elementer, men også strenge regler og tålmodighetstrening. På nyttårsaften måtte/kunne pasientene stå på taket og rope; det er godt å være edru! Slike tilstander er det ikke lenger, og i dag er Borgestadklinikken blant landets fremste innen behandlingstilbud til gravide med og uten tvang, familiebehandling og pårørende. Sentral bak mye av denne utviklingen er tidligere fagsjef Frid Hansen, som også har vunnet Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid for sin innsats. På nevnte fagområder har Borgestadklinikken vært banebrytende og får henvendelser fra andre land om råd og veiledning.

Landets største ideelle aktør
Borgestadklinikken har gjennom disse 40 årene også blitt større. De ble etablert med lokalsykehusfunksjon i Telemark. I dag har de fire lokasjoner, Borgestad, Skien, Vennesla og Drammen. Det er 343 ansatte og Borgestadklinikken er landets største ideelle aktør på rusfeltet. Da Helsedirektoratet skulle etablere 7 ulike kompetansentre på rusfeltet ble Borgestadklinikken ett av de sju.

Sa opp avtale
Borgestadklinikken har siden 2004 hatt en driftsavtale med det regionale helseforetaket, først Helse Sør og siden Helse Sør-Øst. Etter en lang og grundig overveielse valgte Borgestadklinikken i 2016 å si opp driftsavtalen med Helse Sør-Øst. Økonomien i avtalen var ikke god nok til å drive et faglig forsvarlig tilbud. Dagens tilbud ved Borgestadklinikken er lagt ut på anbud med 5 delavtaler samt at Sykehuset Telemark HF får noen nye oppgaver, blant annet ti avrusningsplasser. Anbudene avgjøres denne høsten og flere andre aktører har levert anbud på hele eller deler av dagens tilbud ved Borgestadklinikken.

Så Borgestadklinikken går en spennende høst i møte, men aller først skal de gjennomføre sitt jubileumsseminar.

Fagrådet gratulerer Borgestadklinikken med 40 år med rusbehandling.