Boken er skrevet av sorgforskere ved Høgskolen på Vestlandet. Den gir kunnskap og råd til de som er i posisjon til å gi hjelp og støtte i og utenfor hjelpeapparatet. Høgskolen på Vestlandet har over flere år fokusert på etterlatte gjennom prosjektet, Etterlatte ved narkotikarelatert død (END). Forfatterne har vært sentrale i dette arbeidet.

Boken har søkelys på sorgreaksjoner og mestring, hjelp og støtte sett fra både etterlatte og hjelpernes side. Boken kan også være nyttig for etterlatte.

Boken «Etterlatte ved unaturlig død. Et særlig fokus på narkotikarelatert død», lanseres 5. februar 2024. kl. 17 – 19.30 på Litteraturhuset i Bergen. Redaktørene for boken er Kari Dyregrov og Monika A. Reime.

På lanseringen vil forfatterne presentere bokens innhold og sorgforsker Kari Dyregrov vil ha et innlegg om unaturlige dødsfall. Deretter blir det paneldebatt og muligheter for spørsmål og dialog.

Klikk her for å melde deg på lanseringen

Boken er finansiert gjennom et bokstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, med støtte fra Forskningsrådet.