Det har vært kjent at Stiftelsen Bergensklinikken har slitt økonomisk  og i dag sendte klinikken og Helse Bergen ut en pressemelding hvor det er inngått en intensjonsavtale om en mulig virksomhetsoverdragelse.

En enorm lettelse sier direktør Ole Hope til Bergens Tidende. Det var ikke mulig å fortsette alene. Da er det viktigste å sikre pasienter og ansatte videre.

10 millioner i minus
Bergensklinikken har så langt i år et underskudd på 10 millioner kroner. Hver måned har de større utgifter enn de har i inntekter fra driften.

Alt til Helse Bergen
Avtalen innebærer at Helse Bergen overtar hele virksomheten, inkludert pasienter, ansatte, gjeld og verdier. Bergensklinikken eier i dag Hjellestadklinikken hvor det ikke lenger er drift og Solhaug på Sotra. Resten av driften foregår i leide lokaler.
Styret i Helse Bergen må godkjenne avtalen, men dette er forankret hos styreleder sier direktør Eivind Hansen i Helse Bergen. Neste styremøte er 23.september, men Hansen sier det kan bli aktuelt å fremskynde dette.

Bergensklinikken
Driftsavtalen med Helse Vest
260 ansatte
80 døgnplasser
15 000 polikliniske konsultasjoner
1500 personer innom i løpet av året

Det er en vedmodig dag for rusfeltet i Bergen og hele landet. Bergensklinikken er blant det som Helsedirektoratet tidligere omtalte som “de fire store” ideelle. Nå er det kun Rogaland A-senter som har et tilbud som gjør at de kan omtales med fullverdig kjede i egen virksomhet.

Fagrådet vil følge situasjonen rundt Bergensklinikken og Helse Bergen videre. Vi kommer med mer informasjon når videre prosess er avklart.