Han er allerede Norges lengstsittende helse- og omsorgsminister. Med fornyet tillit vil han få mulighet til å følge opp arbeidet knyttet til opptrappingsplanen for rusfeltet og endringene i samfunnets reaksjoner på rusbruk; fra straff til helse.

Helse- og omsorgsministeren har ansvaret for helsevesenet og offentlige helsetjenester. Høie er nestleder i Høyre og har sittet i stillingen siden 2013. Han har vært Høyres representant fra Rogaland på Stortinget siden 2000.

Sykehustalen 2018 
I sin årlige tale til helseforetakene understreket Høie at rus og psykisk helse fortsatt skal være et prioritert område for sykehusene. Fagrådet er glad han fremdeles vektlegger dette, det er et sterkt signal. - Vi har fått til mye på rusfeltet, men det er fremdeles mer å jobbe med, sa Høie i talen.

Høie nevnte konkret

  • pakkeforløp hvor de første tas i bruk i 2018
  • den gylne regel om større vekst i rus og psykisk helse enn somatikk
  • oppsøkende behandlingsteam
  • behandlingstilbud samme dag som avrusing avsluttes

Samtidig understreket han flere ganger at det skal være pasientenes helsetjeneste og "ingenting om meg uten meg".

Helse framfor straff
Høie uttalte allerede i desember 2016, på Fagrådets ruspolitiske seminar, at målet var å sette ned et NOU- utvalg som vil tydeliggjøre en reform knyttet til å flytte rusavhengighet fra justis- til helsesektoren. Høie stod fast ved dette målet da Fagrådet møtte helse- og omsorgsministeren i et møte rett før jul, og han presiserte da at reformen reiser mange viktige spørsmål. Utvalget må inkludere endringer i lovbestemmelser, angi en dimensjonering av hjelpetjenester og konkrete endringer innen justis- og helsetjenester. Høie hadde også tanker om å innlemme personer med alkoholavhengighet i en norsk modell. - Med en endring fra straff til helse må vi se nærmere på hvilke tjenester det blir større behov for og hvilke det blir mindre behov for, sa Høie i møtet.

Oppstart av NOU 
Høie ønsker et grundig forarbeid der et offentlig NOU-utvalg får et godt mandat å jobbe ut i fra. Nå er Venstre med i regjering og den endelige politiske plattformen er definert. Fagrådet forventer at arbeidet starter umiddelbart. Venstre er som kjent en stor pådriver for endring av Norsk ruspolitikk og vil være en viktig samarbeidspartner for Høie i dette arbeidet.

Fagrådet gratulerer Høie med fornyet tillit som helse- og omsorgsminister og ser fram til videre godt samarbeid.