RHF-ene har finansieringsansvar for LAR. 50 prosent av pasientene som benytter LAR, henter ut legemiddelet sitt på apotek. Resten får utlevert legemidlene via kommunen eller LAR-tiltak.

Helsedirektoratet har i samarbeid med RHF-ene, Apotekforeningen, brukerforeninger og Statens legemiddelverk blitt enige om hensiktsmessige godtgjørelseskategorier og utarbeidet detaljerte oppgavebeskrivelser. For å se godtgjørelseskategoriene med tilhørende satser, gjeldende fra 1. Juni, klikk her

LAR-ordningen krever i noen tilfeller at apotekene overvåker pasientenes inntak av medisinene. Hele prosessen tar noen minutter. Dette har apotekene tatt store summer for å utføre. I noen tilfeller er gebyrene fem ganger så høye som legemiddelkostnaden.

Like satser har vært etterspurt i lang tid fra både brukerorganisasjoner og fagfolk. I 2015 skrev Kenneth Arctander Johansen (fra rusmisbrukernes interesseorganisasjon), i Dagens Medisin, at "I dag går det unødvendig mye penger til å betale apotekene for utdeling av metadon og buprenorfin. Noen apotek tar 30 kroner for å dele ut medisiner, mens andre kan ta opp mot 400 kroner. Her har man altså gitt apotekene en anledning til å utnytte LAR-ordningen... Apotekforeningen har etterspurt takst siden 2006. Et utvalg som ble satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet samme år, kom frem til det samme".

I mange år har apotekene og sykehusene diskutert ekstragebyrene som apotekene legger på medisinutlevering til tidligere narkomane. Flere hundre millioner har blitt brukt på gebyrer som sykehusene mener er uriktige, men fordi det er fritt apotekvalg, så har sykehusene måttet betale de ulike gebyrene som apotekene har krevd.

Fagrådet er glad for en ny ordning som vil sette punktum for en årelang uenighet.