Forsker i Tyrilistiftelsen Turid Wangensteen har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hva hjelpeapparatet snakker med barn av rusavhengige om. Hun fikk et overraskende svar. Det var veldig få som i det hele tatt snakket med barna!

Torsdag 11. juni klokka 12.15 disputerer hun. Disputasen strømmes på Zoom: Lenke her, passord 91 27 40.  Du finner mer informasjon ved å klikke her  

– Foreldres rusmiddelavhengighet rammer barna hardt, uavhengig av type rusmiddel, sosioøkonomisk bakgrunn og bosted. Hensikten med studien var å få økt forståelse for barns opplevelser og behov når foreldre har rusmiddelavhengighet. Om de blir sett, beskyttet og snakket med.
Turid Wangensteen. 

Wangensteen mener en bredere forståelse av kompleksiteten knyttet til foreldreskap, rusmiddelavhengighet og barnas situasjon og behov kan bidra til å gi barna og familiene bedre tverrfaglig hjelp og støtte. Tittelen på avhandlingen er «Når stigma og skam står i veien for at barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet får beskyttelse og meningsskapende samtaler».

Kunnskap om forebygging av rusproblemer handler blant annet om å bryte sosial arv. Vi vet at barn av foreldre med rusproblemer er i en større risiko enn andre i å utvikle egne problemer.

Nettsider for barn som pårørende i Norge
Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere BAR - har en chattetjeneste der barn og ungdom fortrolig og anonymt kan fortelle om det de har på hjertet. Chattetjenesten er for de som har en mor eller far, eller andre de bryr seg om – med rusproblemer. Mange av deres frivillige har selv erfaring med å vokse opp sammen med foreldre som har rusmiddelproblemer. BAR har også et aktivt nettverk for ungdom over 16 år, som får invitasjoner til samlinger og skoleringer. Gjennom disse blir ungdommene kjent med andre i tilsvarende situasjon og blir kurset i å holde foredrag og representere i forskjellige råd og utvalg.

Andre nettressurser rettet direkte mot barn og unge er:
Kors på halsen - Røde Kors
116111.no - Alarmtelefon for barn og unge
ifengsel.no - Kirkens Bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel

UngePårørende.no - driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret 

Nettsider og kurs for ansatte
Organisasjonen Voksne for barn har laget filmene "Hvem kan redde Jesper" og "Hvem ser Johanne?" om barn som pårørende. De tilbyr også kursopplegg  med et verktøysett utarbeidet for å gi voksne et utgangspunkt for samtale med små barn som de mistenker er utsatt for omsorgssvikt som følge av rusmisbruk.

Kompetansesentrene for rus tilbyr Opplæringsprogrammet Barn i Rusfamilier  for ansatte i kommuner. Programmet gjør deltakerne bedre rustet til å gå fra bekymring til handling, og hjelpe barn som lever i risikoutsatte livs- og omsorgssituasjoner.

Videre tilbyr bruker- og pårørendeorgansiasjoner gjerne å bistå helsetjenestene med erfaringsbasert kunnskap. Ivareta er en av organisasjonene som jobber med å informere pårørende om deres rettigheter og hvilke tilbud som finnes, i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og hos frivillige organisasjoner. De arbeider for å skape større forståelse i samfunnet for konsekvensene av rusmisbruk. De er også opptatt av å bryte ned myter og tabuer som mange pårørende opplever daglig.

Vi oppfordrer alle til å se nærmere på egne rutiner for oppfølging og tilbud til pårørende i alle aldre. Kunnskap bryter sosial arv.