Borgstadklinikken sa opp avtalen
Bakgrunnen var at i april 2016, sa Blå Kors Borgestadklinikken opp sin avtale med Helse Sør-Øst. Fra Borgestadklinikken ble det hevdet at driftsavtalen ikke var god nok. De to siste årene har Borgestadklinikken gått med underskudd. Direktøren ved Borgestadklinikken, Ellen Sofie Øvrum, sa under Fagrådets besøk på klinikken januar 2017; "Vi går aldri på akkord med den faglige kvaliteten".

12 tilbydere
Borgestadklinikken hadde et omfattende og helhetlig tilbud, men når Helse Sør-Øst la ut sin kravspesifikasjon ble det lagt ut som 5 delanbud. Senere instruerte Helse- og omsorgsminister Bent Høie i foretaksmøte et sjette anbud; tilbud til gravide rusavhengige. Da fristen for innlevering gikk ut var det totalt 12 tilbydere. Fagrådet har forstått det slik at underveis i prosessen har flere av de 12 tilbyderne falt ut. Hvor mange som reellt står igjen kjenner ikke Fagrådet til.

Avgjørelse etter nyttår
Den siste kjente informasjonen er at beslutningen om hvem som vinner anbudene ikke blir kommunisert ut før etter nyttår. Det som er klart er at Sykehuset Telemark HF skal starte opp 10 avrusingsplasser våren 2018. Fagrådet er kjent med at det er styret i Helse Sør-Øst som nå sitter på avgjørelsen, fagavdelingen har levert sin vurdering. Dagens avtale for Borgestadklinikken går ut 1. april 2018. Jo nærmere 1.april avgjørelsen fattes jo mer krevende kan det bli for institusjonene som berøres i forhold til opp- og nedbemanning.