De nye medlemmene så langt i 2019 er:

 • Norsk forening for avhengighetspsykologi
 • Stiftelsen Bergensklinikkene
 • Blå Kors Loland behandlingssenter
 • Oslo kommune, Velferdsetaten, Østensjøveien hus
 • Oslo kommune, Velferdsetaten, Bygdøy Rehabiliteringssenter
 • Akt kompetanse
 • Mestringshusene AS
 • POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Hvem kan bli medlem?
Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt
Fagrådet samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. 

Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker.

Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for Fagrådet og hva som skal være Fagrådets holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Fagrådet.

Fordelene ved medlemskap er mange. Først og fremst legger vi vekt på verdien i å stå sammen i et faglig fellesskap. Noen eksempler på andre fordeler er:

 • å kunne søke stipend hos oss
 • å søke om prosjektmidler hos Extrastiftelsen via oss
 • å annonsere ledige stillinger gratis på nettsiden vår www.rusfeltet.no (som er besøkt av over 15.000 mennesker hver måned)
 • å delta i faglige nettverk
 • å påvirke hva Fagrådet skal prioritere av oppgaver gjennom å delta på årsmøtet eller bli valgt inn i styret
 • å få reduserte priser på Fagrådets kurs og konferanser
 • å gratis informere om egne kurs og konferanser på Fagrådets nettside
 • å fremme rusfaglig arbeid gjennom nyhetssaker og blogginnlegg på nettsiden
 • å få hjelp i høringsprosesser med forslag til høringssvar som medlemmene kan bruke helt eller delvis i egne høringssvar og selvsagt komme med innspill til
 • å delta på studieturer
 • å foreslå kandidater til Fagrådets priser

Innmeldingskjema finner du her

Vil du vite mer om medlemskap kontakt leder Jan Gunnar Skoftedalen telefon 41474290.