Arne Klyve var foredragsholder under Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse høsten 2015 og  i 2005 fikk han Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Nyutgivelsen av boken har et tydelig klasseperspektiv og hovedtemaet lener seg til filosof Arne Johan Vetlesens spørsmål: Hvordan har vi som samfunn kommet dit at unge mennesker opplever at deres helt basale eksistensielle og sosiale behov - for identitet, mening og anerkjennelse er så utilfredsstilte at de tyr til ekstreme former for utmelding av dette samfunnet, og for voldsutøvelse mot det, for derigjennom å oppleve at de omsider har et liv med mening, retning og anerkjennelse?

Boken har sitt fokus på gutter og unge menn som befinner seg i ytterkanten av konstruktive fellesskap. Globalisering, konkurranse, fellesskap og solidaritet rammer inn temaet med en tydelig understreking av at mangel på anerkjennelse er den største risikofaktoren for personlig vekst hos den enkelte. Anerkjennelse er overskriften for et helt kapittel, men smyger seg elegant inn som undertekst gjennom hele boken.

Savnet etter anerkjennelse og opplevelser av krenkelser skyver folk ut i margen skriver Klyve. Innholdet i livet må skapes av den enkelte, men det er liten tvil om at samfunnet har større innflytelse på levekår, livskvalitet og fremtidshåp enn hver enkelt av oss.

Boklanseringen vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo onsdag 27. april kl 18.

Der vil forfatter Arne Klyve møte psykiater, professor og forfatter Finn Skårderud til en samtale med utgangspunkt i nyutgivelsen. Boklanseringen er åpen for alle.