Planen første halvår 2018 er månedlige publiseringer. Tidligere redaktør i Rus & Samfunn Astrid Renland, fylkesleder i A-larm Oslo Tommy Sjåfjell og psykolog og rusforsker ved SERAF Ayna Johansen publiserer tekster om Ruspasienten som attraktiv vare, Oppfølging etter behandling og Parterapi i rusbehandling.

Rus & Samfunn
Nettsiden rus.no har i flere år vært knyttet til tidsskriftet Rus&Samfunn. Fagrådet overtok eierskapet i 2017 og har nå gitt nettsiden nytt design. Rus.no vil fortsatt være en kunnskapskilde der en kan finne kronikker, fagartikler og aktuelle saker.

Vil tilstrebe uavhengighet
Av økonomiske årsaker er redaksjonen av nettsiden per i dag sekretariatet i Fagrådet. På sikt ønsker vi å knytte til oss en nettredaktør som kan sørge for at nettsiden blir uavhengig av Fagrådets sekretariat. I løpet av første halvår 2018 vil det etableres et redaksjonsråd for rus.no.