Rusfeltets fagkonferanse skulle vært i Bergen i november. Ettersom smittesituasjonen er uforutsigbar og regelverket per nå ikke tillater en større konferanse, blir det vanskelig å planlegge. Vi har derfor valgt å avlyse. Vi planlegger i stedet alternativer som webinarer og flere digitale fagmøter. 

Mer informasjon om dette kommer i september.