– Det er en vanskelig beslutning, men helse kommer alltid først, sier rådets leder og ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli.

Åpen Russcene
Sammen med Tyrilistiftelsen etablerte Fagrådet debattscenen «Åpen russcene» på Tyrilitaket under Arendalsuka 2019, med mål om å samle arrangementene fra rusfeltet på ett og samme sted. Det ble en suksess.

Mange har booket seg inn på åpen russcene på Tyrilitaket i år. Disse arrangementene er selvfølgelig også avlyst, men vi vil være på plass igjen i 16. – 20. august 2021.

Målsetting for Arendalsuka er:
– være en politisk møteplass
– bidra til engasjement og interesse for politikk
– bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv