Som i 2019 ønsker vi å samle aktører fra rusfeltet på taket av Tyrili Arena –  under Arendalsuka 2020 – til “Åpen Russcene”.

Fagrådet og Tyrilistiftelsen leier inn et stort telt på taket av Tyrili Arena Arendal i Vesterveien 3. I tillegg leier vi inn en liten scene, stoler og  lyd og lys. Leie blir beregnet ut fra kostpris. Det vil være sitteplasser til ca 100 personer, men plass til opptil 250 personer inkludert ståplasser. Vesterveien 3 ligger midt i sentrum, to minutters gange fra Arendal kino.

Inviterer til debatter, filmpresentasjoner og foredrag fra 10.-14. august
Også i år vil det være mulig for virksomheter og aktører å leie taket for egne arrangement eller arrangement i samarbeid med andre. Ta kontakt med jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no for info om leie av takscenen, ledige klokkeslett og priser.

Sammen med Tyrilistiftelsen etablerte Fagrådet debattscenen «Åpen russcene» på Tyrilitaket under Arendalsuka 2019, med mål om å samle arrangementene fra rusfeltet på ett og samme sted.

 

Fra “Åpen Russcene” på taket av Tyrili Arena under Arendalsuka 2019. Fullt telt før skuespiller Rune Andersen entret scenen. Foto: Torhild Kielland

Flere egne arrangement
Sammen med ulike samarbeidspartnere som bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet og Tyrilistiftelsen kommer vi snart med invitasjoner til flere arrangement. Planleggingen er i full gang.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Vær tidlig ute med å bestille dag og klokkeslett
For å få de tidspunktene dere ønsker må dere være tidlig ute. Her er det førstemann til mølla som gjelder. Leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen koordinerer timeplanen – så send gjerne en e-post direkte til han: jan.gunnar.skoftedalen@rusfeltet.no

I 2019 var det 1261 innmeldte arrangementer på Arendalsuka, 204 stands og 75 200 besøkende.