Anders Dalsaune Jansen har sammen med Camilla Fjeld vært nestleder i stiftelsen siden juni 2014. Det var også disse to det stod imellom da styret skulle velge ny leder. Han tiltrer stillingen i 2018. Camilla Fjeld fortsetter som nestleder i stiftelsen, mens nåværende leder Ulf Jansen går over i en annen rolle i Tyrili.

To godt kvalifiserte ledere å velge mellom
I sommer tok Ulf Jansen beslutningen om at han ville tre tilbake som leder, og prosessen med å ansette ny leder ble satt i gang. Styret valgte å ikke lyse ut stillingen, men gå videre med de to nestlederne, som begge meldte interesse for jobben. Det er styret som har gjennomført ansettelsesprosessen, med forankring i Tyrilistiftelsens enhetsmøte - organet hvor ledere og nestledere fra alle enheter er representert.

De to nestlederne har de siste tre årene overtatt stadig flere lederoppgaver og lederfunksjoner. Stiftelsestyret mener å ha vært i en svært heldig posisjon, som har hatt to så godt kvalifiserte ledere å velge mellom. Styret valgte Anders Dalsaune Jansen – på grunn av hans erfaring med rusbehandling og på grunn av hans interesse og engasjement for ruspolitikk. I valget av ny leder har styret også vært opptatt av evnen til å mestre de administrative oppgavene rollen krever - og av potensialet for å utvikle Tyrilistiftelsen videre.

Styret i Tyrilistiftelsen består av Sven Petter Omdal (styreleder),  Stig Grydeland, Tone Rambraut, Trine Karlsen og Gunnar Engen.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten.
Det er et ærefullt oppdrag, sier Anders Dalsaune Jansen om ansettelsen. Anders Dalsaune Jansen er utdannet barnevernspedagog, og har i tillegg utdannelse innen oppsøkende sosialt ungdomsarbeid og organisasjon og ledelse. Han har jobbet i diverse stillinger i Tyrili, men har også erfaring fra andre arbeidsgivere. Før han ble ansatt som nestleder i Tyrili i 2014 var han leder i Rosa Kompetanse, et undervisningstilbud utviklet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Han sitter i dag som nestleder i styret, i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Anders Dalsaune Jansen er sønn av Ulf Jansen og Randi Dalsaune, og har vokst opp på Tyrilitunet. Både moren og søsteren, Sigrun Dalsaune Jansen, jobber i stiftelsen. Enkelte har nok tenkt at familiebakgrunnen var en fordel for ham i ansettelsesprosessen. Styret tilbakeviser dette og uttaler at "Ingen får jobben som leder i Tyrili på grunn av sitt etternavn, men det er heller ingen som ikke blir vurdert for en slik stilling på grunn av sitt etternavn. Dette har vært en ryddig prosess, som har vært helt fri for føringer fra nåværende ledelse".

Videre utvikling av Tyrilistiftelsen
Stiftelsestyret er godt fornøyd med at begge kandidatene fortsetter i ledelsen og uttaler at Tyrili får et lederteam som utfyller hverandre svært godt. Camilla Fjeld sier at hun er fornøyd med valget av sjef og at hun kommer til å støtte Anders hundre prosent. Tidligere har Camilla Fjeld jobbet flere år på Tyrilitunet i Mesnali, før hun flyttet tilbake til Oslo. Hun har utdannelse innen administrasjon og ledelse, er i tillegg utdannet agronom og har vært administrativ leder i Kirkens Bymisjon. Som nestledere har Camilla Fjeld og Anders Dalsaune Jansen blant annet samarbeidet om Tyrilistiftelsens strategi for perioden 2015-2020.

Første gang Tyrili skifter leder
Siden 1980 er det første gang Tyrilistiftelsen får en annen leder enn Ulf Jansen. Starten var på Tyrilikollektivet i Mesnali sør for Lillehammer. Sammen med familien og fem ansatte flyttet Ulf Jansen til Mesnali og startet et av Norges første kollektiv for behandling av rusavhengige. Pasientene var ungdom under 18 år, som barnevernet hadde plassert der med bruk av tvang. Ansatte og elever bodde sammen i ett hus, inspirert av de svenske Hassela-kollektivene. I dag er Tyrilistiftelsen en del av spesialisthelsetjenesten og er en av Norges største aktører innen behandling av rusmiddelavhengighet. Den ideelle stiftelsen har i dag 200 årsverk og 168 avtaleplasser fordelt på 7 enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo og Skien. De som er elever ved Tyrili i dag, er alle over 18 år og på frivillig grunnlag.

Fagrådet gratulerer Anders Dalsaune Jansen med utnevnelsen som leder og ser fram til videre samarbeid med Tyrilistiftelsen.