Checkit - rask analyse av rusmidler
På Fagrådets studietur til Wien tidligere denne måneden besøkte vi "Competence centre for syntetic and new drugs". Kompetansesenteret har blant annet et program "Checkit!" som tar utgangspunkt i å arbeide med vanlig ungdoms bruk av rusmidler. Ettersom ungdommene ikke har planer om å endre sin bruk av rusmidler og heller ikke opplever å ha rusproblemer oppsøker de ikke hjelpetjenester. Programmet Checkit er designet deretter.

Checkit (integrated drug checking) er oppsøkende arbeid i klubber, store fester og festivaler der det er kjent at mange bruker nye og syntetiske rusmidler. På arenaene Checkit velger ut får ungdom anonymt tilbud om rask kjemisk analyse av rusmidlene de tenker å bruke i løpet av kvelden. Erfaringene tilsier at ungdom er opptatt av innholdet og kvaliteten på stoffene de har kjøpt og tilbudet har blitt populært.

En anledning til å gi informasjon og råd
Gevinsten som Checkit beskriver er hvordan tiltaket gir dem mulighet til gode samtaler med ungdom de ellers ikke ville kommet i kontakt med. De får anledning til å gi dem råd, informasjon og støtte/omsorg. I tillegg får de viktig informasjon tilbake fra ungdommene om trender og hva som finnes/er populært på markedet.

Checkit benytter en mobil analysemaskin
De som arbeider i Checkit går alltid i lett gjenkjennelige T-skjorter og er godt synlige med bannere og plakater i den delen av festivalområdet eller konsertlokalet der det er mindre støy. Ungdom kan komme og få testet piller eller pulver med mål om å sikre at de vet hva de tar og ikke minst, unngår stoffer som er direkte helsefarlige. En test tar ca. 30 min. Det er viktig at testen ikke tar for lang tid for at ungdom skal benytte seg av tilbudet. Ungdommene ber ofte om hjelp til å forstå resultatet av testen noe som fører til gode samtaler.

Økt kunnskap endrer atferd
Checkit har gjennomført spørreundersøkelser blant ungdom der de har spurt - hva ungdom gjør når de ikke vet innhold/styrken på pulveret eller pillen de planlegger å bruke. Resultatene viser at halvparten ville tatt halve mengden, en av fem ville tatt mindre og en av ti ville tatt hele mengden. Noen få er med andre ord villig til å ta risikoen selv om de ikke kjenner styrkegrad eller virkestoffer. Checkit har videre spurt ungdom om hva de ville gjort om de fikk vite at pillen inneholdt svært høy konsentrasjon av virkestoffet MDMA. Hele 7 av ti svarte at de ville tatt mindre enn planlagt og to av ti ville ikke tatt pillen i det hele tatt. Kun en av ti ville tatt hele pillen som planlagt.

Kritikere til Checkit sier at denne type analysetilbud promoterer bruk av rusmidler og derfor ikke er riktig. Erfaringene etter noen års tilbud er imidlertid det motsatte, nemlig at tiltaket reduserer helseskadelig bruk, - økt kunnskap hos ungdommene gjør at de velger annerledes. I tillegg skaper tilbudet kontakt og dialog med en brukergruppe hjelpeapparatet ellers ikke når frem til.

Nytenkning innen forebygging!
Arbeidet som Checkit utfører er nybrottsarbeid innen forebygging. Tilbudet finnes i flere land. Er dette en måte å jobbe forebyggende i Norge også? Metoden er et effektivt instrument for tidlig intervensjon og for å komme i kontakt med brukergrupper som ikke bruker tradisjonelle hjelpetiltak.