I 2018 døde 286 mennesker i Norge av overdose. I snitt 5,5 personer i uka - mer enn en vanlig familie hver uke - bare i Norge. 

I år markeses dagen på ulike måter rundt om i landet, ut fra smittevernhensyn. Markeringene varierer fra rene nettarrangement til ulike type arrangementer med appeller, stands, minnemarkeringer og gudstjenester.

Hamar markerte dagen for første gang med et arrangementet i regi av Oppfølgingsteamet STYRK i kommunen, Sagatun Brukerstyrte Senter, KoRus-Øst og Røde Kors. I Skien var markeringene et samarbeid mellom kommunen, Tilja oppfølgingssenter og Skien Diakonale senter. Leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen deltok på markeringen i Skien, mens rådgiver Torhild Kielland deltok på Hamar.

40 overdoser fra 2014-2018 i Hedmark

Lena Meistad Nysæther fra Hamar kommunes avdeling Psykisk helse og rus ledet markeringen sammen med  Vigdis Jensen, oppfølger i STYRK. 40 mennesker er døde av overdose i den gamle fylkesregionen Hedmark i løpet av de siste fem årene. Jensen holdt en appell på vegne av en pasient, som ønsket anonymitet. - De som er døde var sønner, døtre, bestevenn, mor og far til noen - sorgen etter dem er som ringer i vann.  Det er ikke bare de nærmeste som blir berørt, men også dem som står nær de nærmeste, sa Jensen. Alle trenger noen som bryr seg!

Fire hjørner

Sagatun brukerstyrt senter tonesatte markeringen med sine musikere Dan Viggen og Mone Evensen. Viggen kikket bak seg på skoene som stod oppstilt og sa - Trist,  jeg kjenner alt for mange av dem... Så sang han DumDum Boys "Vi henger alle i en tynn tynn tråd". Mone Evensen delte en av sine egenkomponerte sterke sanger "Fire hjørner". Hennes budskap var at vi mennesker trenger å ta noen valg som kan skape gode rammer for oss. Refrenget var lett å huske:

Fire hjørner  - hele ramma - da har du ditt skjold. Du vil føle kaos, men du har kontroll. Et puslespill - hele livet er som et puslespill.
Mone Evensen 

Samarbeid skaper sterke bånd

Hamar kommune har nylig blitt med i det landsdekkende Overdosenettverket. - Vi har lært mye, sa Nysæther og vi er godt i gang med å lage en ny plan for overdoser i Hamar. - Vi har et større antall ikke-dødelige overdoser og vi ønsker å rette fokus mot det. Hun refererte til den nasjonale overdosestrategiens anbefalinger og var glad for at Hamar nå er med i Nalokson-prosjektet og kan dele ut Nalokson nesespray (motgift mot overdose på opioider) og rent brukerutstyr. De er også godt i gang med å etablere samarbeid med Røde Kors for å bedre ivareta både pasienter og pårørende.

Grunnleggende førstehjelp

Markeringen inkluderte også en oppvisning i grunnlegende førstehjelp av Thor Gunnar Haug og Andreas Vestli Røseth, begge frivillige for Hamar Røde Kors Hjelpekorps.  Det var en godt forberedt presentasjon der alle fremmøtte lærte hva en skal gjøre om en finner folk som er bevisstløse - og der årsaken kan være overdose.

31. august er den internasjonale overdosedagen.

I dag er det verdens overdosedag, og våre tanker går til alle dem som døde så alt for tidlig og til deres nærmeste ❤️ Vi tenker på alle som akkurat nå kjemper sammen med - og for noen de er glad i ❤️ og ikke minst til dem som står midt i kampen ❤️ Tusen takk til alle pårørende og ansatte i helsetjenester landet over som bidrar og kjemper sammen med hvert enkeltmenneske - for å oppnå deres drømmer om et verdig liv!!
Fra vår Facebookside @rusfeltet 31.08.2020

"International Overdose Awareness Day" ble første gang arrangert i Australia i 2001. Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) arrangerte den første markeringen i Norge i 2013, foran Stortinget.