Rapporten beskriver nordmenns alkoholbruk og de negative konsekvensene av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

Innholdet i Alkohol i Norge ble tidligere inkludert i den årlige rapporten "Rusmidler i Norge", men den rapporten har Folkehelseinstituttet sluttet å publisere. Den er nå erstattet av nettrapportene Alkohol i Norge, Narkotika i Norge og Tobakk i Norge.

Hva inneholder rapporten?
Alkohol i Norge inneholder tall om alkoholomsetning, alkoholbruk, alkohol og vold, og forebyggende tiltak. Den har også en historisk oversikt.

Publikasjonen beskriver med andre ord nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

Redaksjonen:
Redaktør: Elisabeth Kvaavik
Redaksjonen: Daniel Bergsvik, Elin K. Bye, Kristin Buvik, Solveig Christiansen, Inger Synnøve Moan, Hilde Pape, Ingeborg Rossow, Astrid Skretting
Ekstern fagfellevurdering: Vegard Skirbekk

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi
Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger. Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, skriver Folkehelseinstituttet på sin nettside.

Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader. Rapporten viser at tenåringer drakk oftere ved årtusenskiftet enn de gjør i dag – både i Norge og i mange andre land.

Hovedpunktene i rapporten

• Åtte av ti i alderen 16-79 år oppgir å ha drukket alkohol siste år
• Eldre drikker oftere enn yngre, men drikker mindre om gangen og har et mindre risikofylt drikkemønster
• Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner
• Menn drikker i hovedsak øl, mens kvinner drikker mest vin

Les hele rapporten her