Med bakgrunn i gode tilbakemeldinger og 17.000 visninger på de ni eksisterende dilemmafilmene, om alkohol i ulike arbeidssituasjoner, har Akan utviklet de nye filmene. Filmene tar for seg dilemmaer knyttet til pengespill, narkotika og medikamenter.

Ber ledere bruke filmene i møter med de ansatte
Filmene egner seg som utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner internt i virksomheter, med påfølgende tips om hvordan virksomheten kan forebygge og håndtere dilemmaer.

Filmen om bruk av hasj skapte flere spørsmål etter presentasjonen. Problemstillingen var bedrifter som ikke velger å "ta i" problematikken ettersom flere av de ansatte bruker hasj. - Ledere er usikre på grunn av den pågående politiske debatten om avkriminalisering, sa en av de frammøtte. - Hvilke signaler gir det å ikke ta det opp spurte Akan.

Alkohol er fortsatt mest utbredt, men narkotika, medikamenter og problematisk bruk av spill er også betydelig. De tre filmene gir eksempler på dilemmaer knyttet til bekymring, ruskultur og om en opplever personer som påvirket eller i bakrus. - Skal leder og kollegaer bry seg så lenge rusbruk/spilling ikke går ut over arbeidet? - Hva slags kjøreregler skal bedriften ha?

Hvorfor trenger vi dilemmaverktøy?
Dilemmaverktøy er utviklet for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til alkoholkultur, rus og avhengighet. Verktøyet består av filmer, diskusjonstemaer, tips og råd. Verktøyet øker bevisstheten rundt ulike tema og hjelper den enkelte virksomhet i å bli enige om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner. - Jeg tror det mangler åpenhet og kunnskap om temaer som spill, narkotika og medikamentbruk i arbeidslivet. Vi ønsker først og fremst å bidra til dialog, sa fagansvarlig i Akan Camilla Lynne Bakkeng.

Se filmene på YouTube eller på  www.dilemmaverktoy.no

Folkehelseinstituttet med nye forskningsresultater fra rus i arbeidslivet
Akan presenterte også de siste tallene fra to studier (2016) der blant annet 2437 personer fra åtte ulike bransjer har fylt ut spørreskjemaer og levert spyttprøver. Rapportene viser store bransjeforskjeller knyttet til ruskultur og peker på at arbeidstakere generelt er positive til regulering av alkohol i arbeidssammenheng.

Les rapporten om alkohol og arbeidsliv her 

Les rapporten om bruk av rusmidler, sløvende legemidler og tobakk blant arbeidstakere i utvalgte bransjer i Norge her