En epoke ved Bergensklinikkene går mot slutten. Bergensklinikkene ble etablert i 1991 og feiret i mai sitt 25 års jubileum med en to-dagers konferanse. I samtlige av disse 25 årene har Erling Pedersen sittet ved roret i stiftelsen.  Bergensklinikkene har vært gjennom en rivende utvikling i disse 25 årene hvor det har vært både oppturer og nedturer sier Pedersen. I dag seiler Bergensklinikkene i trygt farvann og har flere nye spennende prosjekter på gang, deriblant bygging av ny ungdomsklinikk. Bergensklinikkene har vært ledende i utvikling av nye gode tilbud gjennom hele perioden og har ikke vært redd for å prøve nye ting. Det er ikke mulig hvis vi ikke har engasjerte og faglige dyktige medarbeidere, sier Pedersen.

Erling Pedersen har også i en årrekke vært sentral i Fagrådet. Han var med i det første ordinære styret som ble valgt i 1992 og var da styremedlem i 4 år. Senere ble han leder og har vært det i to perioder, i til sammen 12 år. Han gikk av som leder i Fagrådet i 2014. Pedersen har gjennom sitt virke som administrerende direktør i Bergensklinikkene og leder i Fagrådet vært svært opptatt av ruspolitiske spørsmål både lokalt i Bergen og på nasjonalt nivå. Han er uredd og har ofte tatt tydelige standpunkter, noe som også har bidratt til diskusjoner og uenigheter innenfor rusfeltet. Men det vil neppe herske noen tvil om at Pedersen vil stå igjen som en av de mest markerte lederne i rusfeltet i disse 25 årene.