I denne bloggen redegjør hun for Borgestadklinikkens synspunkter og spør om det finnes vilje i Helse Sør-Øst til å finne en løsning for klinikken.

Hele bloggen kan du lese her...