Høie møtte Trude Lønning, leder av mestringsenheten og styremedlem i Fagrådet, til debatt under Arendalsuka. Under debatten ga Høie Lønning ros, for hvor ærlig Lønning beskrev utviklingsarbeidet i kommunen. Debatten må ha vært såvidt inspirerende at han la et besøk til Sandnes få uker senere.

Tilførsel av erfaringskompetanse har ført til bedre verdier
Trude Lønning fortalte under Arendalsuka om endringsprosesser blant ansatte i Sandnes kommune der blant annet refleksjon rundt sanksjoner og utkastelser har gitt ny praksis. I en tjeneste hvor de i utgangspunktet tenkte at de hadde gode holdninger har de sett sterke resultater etter flere års arbeid. Et eksempel var hvordan boliger for rusavhengige automatisk ble prioritert nederst i møte med andre målgrupper i kommunen, til tross for at somatisk helse, sårbarhet og nød var størst i denne gruppa. Erfaringskompetanse har bidratt sterkt til endringen i verdier, sa Lønning.

Høie fikk delta i musikkterapi
Sandnes har ikke bare arbeidet med verdigrunnlaget, de har også tenkt nytt om teamsammensetning og innhold i tjenestene. I tråd med retningslinjene for behandling av psykoselidelser og ruslidelser har de inkludert musikkterapi i Mestringsenheten.

Musikkterapeut Tarjei Øvrelid og bruker Linda Oftedal-Sæland viste Høie musikkterapi i praksis (bildet), der Helseministeren fikk delta på Theremin (det første elektroniske musikkinstrument som kunne spilles). Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikken tilhører alle.

Nybygg, MO-senter og LAR
Helseministeren var opptatt av å snakke med mange brukere. Brukerne viste Høie rundt i de nye leilighetene for aktive rusbrukere i Soma bydel og han fikk høre hvordan de jobber for å få til et enda bedre tilbud. Han fikk videre innblikk i erfaringskonsulenters hverdag, MO-senterets arbeid og praksis rundt legemiddelassistert rehabilitering.

Til og med et hjemmebesøk til en av brukerne tok Høie seg tid til. -Å ha en helseminister som tar seg så god tid til å prate med de som virkelig vet hva rusavhengighet medfører gjør oss ydmyke og veldig glade, sa Lønning etter besøket.  -Sammen kan vi bare bli enda bedre!