Fagrådet viste blant annet til situasjonen i Trondheim kommune. Trondheim får ca 13 av de 400 millionene som skal gå til å styrke kommunalt rusarbeid. Pengene er en del av Opptrappingsplanen for rusfeltet som regjeringen legger frem i løpet av få uker. Men i rådmannens budsjettforslag vil han kun bruke ca 2 av de 13 millionene til kommunalt rusarbeid. Dermed har 1 kommune alene bidratt til at 400 millioner har blitt til 389 millioner. Neste kommune er Moss, der sier ordføreren; "- vi kommer nok til å ta utgangspunkt i det som er våre behov, dekke de tiltakene vi har i dag og se om det blir noe til overs". Ser vi nye millioner forsvinner fra satsningen på kommunalt rusarbeid?

Fagrådet betviler ikke at kommunene har mange gode formål som de ønsker å prioritere. For mange står ikke rusfeltet øverst på listen. Personer med rusproblemer sitter nederst ved bordet og må prioriteres sier representanter fra regjeringspartiene. Les stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen innlegg i Drammens Tidende her.. Hva gjør Johnsen og hennes kollegaer på Stortinget og regjeringen når kommunene ikke følger de politiske føringene som ligger ved bevilgningen av 400 millioner?

Fagrådets svar for å sikre lokalt selvstyre og samtidig at pengene når frem til målgruppa er å bevilge på samme måte som under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Enkelt sagt så stod kommunene fritt til selv å velge hvilke områder innenfor psykisk helse som de ønsket å prioritere, men det var krav om at det var tiltak for psykisk helse. Noen kommuner prioriterte boliger, andre kommuner prioriterte stillinger i psykisk helsetjeneste osv.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har allerede sagt at det vil bli krav om at kommunene skal gjennomføre kartlegging ved hjelp av Brukerplan. Denne type kartlegging vil være et godt grunnlag for å bruke tilsvarende øremerking som ble gjort under Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Fagrådets innlegg kan du se her... (Fagrådet kommer først etter 28.minutter)