Det kommer i tillegg til de 400 millionene som ble bevilget for 2016 og som skal opprettholdes i 2017. Det betyr likevel at regjeringen ikke opprettholder takten for å nå de 2,4 milliarder som de har forpliktet seg til. Det betyr at i løpet av planens 3 siste år må beløpene være nesten 600 millioner pr år for å nå målet på 2,4 milliarder.

De 300 millionene blir i 2017 gitt som frie inntekter til kommunene.

Øyeblikkelig hjelp til mennesker med rusproblemer skal innføres fra 2017. Det innebærer at det skal overføres penger fra helseforetakene til kommune. Hvor mye vil først komme i Statsbudsjettet for 2017 som kommer i oktober.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innføres IKKE i 2017, men det er en målsetting at det skal innføres i 2018.