Kirkens Bymisjons enhet i Oslo sentrum jobber med de mest utsatte rusavhengige, som trenger hjelp til helseproblemer og sosial inkludering. Siden høsten 2009 har de hatt døgnåpne dører i Tollbugata 3. Hovedmålet er å gi dem som trenger det omsorg i øyeblikket.

Kirkens Bymisjon har siden 1855 arbeidet for at mennesker kan leve gode liv. De har gjennom mange år har hatt et særlig engasjement for rusavhengige som lever nært gata. Grunnverdien i arbeidet er at alle mennesker er mer enn hva du ser.

 

Åpnet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet ba Kirkens Bymisjon i 2009 om å “iverksette tiltak for å oppnå bedre helse og økt sosial inkludering for de mest utsatte rusavhengige”. Utover å yte hjelp skulle tiltaket bidra til bedre samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet og utvikle kunnskap og egnede arbeidsmåter.

Feirer jubileet i Tøyenkirka
Når de feirer 10 års jubileet har 24SJU valgt Tøyenkirka som base med en gjeng spesielt inviterte gjester. Styreleder i Fagrådet og leder av 24SJU Kirsten Frigstad vil ønske velkommen og introdusere blant andre Martin Blindheim, helse- og sosialombud Anne-Lise Kristensen og leder i Marborg og styremedlem i Fagrådet Vidar Hårvik. Leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen skal lede en oppsummerende paneldebatt om jubileets temaer; retningslinjer, traumer og praksis.

Siden 2009 har 24SJU vært et viktig supplement til det offentlige tiltaksapparatet
24SJU er et viktig supplement til offentlige tjenester i kraft av å tilhøre en ideell organisasjon som kan være ubyråkratisk og lett tilgjengelig. De har en tverrfaglig stab med spesiell kompetanse og en god gjeng frivillige som bidrar. I samarbeid med det offentlige tiltaksapparatet gir de mulighet for at den enkelte kan få økt livsmestring og økt livskvalitet.

Vi gratulerer så mye med jubileet, takker for godt arbeid og ser fram til videre samarbeid.