Undersøkelsen er gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse til norske kommuner, og 253 kommuner har svart. KORFOR har som kjent også ansvaret for BrukerPlan, noe som totalt gir dem et godt bilde av situasjonen.

Hovedfunn
- Utdeling av utstyr for skadereduksjon er mest vanlig i større kommuner
- 19 større kommuner med omfattende rusproblematikk deler ikke ut utstyr for injisering
- Et stort antall små kommuner svarer at det ikke er behov, samtidig som BrukerPlan viser injiserende brukere i de samme kommunene
- Flere kommuner ønsker å utvide dagens ordning, særlig ønskes det nalokson nesespray
- De fleste kommuner har kunnskap om det utstyret som deles ut

Smittevern og kontaktskapende
Hovedgrunnen for utdeling av rene sprøyter og kondomer er for å redusere smittsomme sykdommer og redusere skader. Et viktig element i all skadereduserende hjelp er at det bidrar til økt kontakt mellom bruker og hjelpeapparat. Terskelen for å ta kontakt for hjelp til rusbehandling, eller andre typer hjelp, er mindre når det allerede er etablert en kontakt gjennom skadereduserende tiltak, som utdeling av utstyr. I tillegg viser undersøkelser at dette bidrar til at brukere føler økt respekt fra hjelpeapparatet.

Store kommuner uten skadereduserende tiltak
15 kommuner med mer enn 20 000 innbyggere har ikke skadereduserende tiltak, som utdeling av utstyr for injisering eller røyking av rusmidler, nalokson nesespray, kondomer eller engangs tannbørster. 39 kommuner med mer enn 50 injiserende brukere deler ikke ut utstyr for skadereduksjon.

Tre millioner kanyler
I 2016 ble det delt ut ca tre millioner kanyler/spisser i totalt 45 kommuner. Det bør være et mål at alle kommuner med et større antall injiserende brukere bør ha tilgang til rene kanyler/spisser for å redusere smitte og andre skader som følge av deling av utstyr.

Hele rapporten fra KORFOR kan du lese her...