Fristen utvides kun med to uker noe som er svært kort i en høringssammenheng, men det bør gi flere anledning til å levere høringssvar.

Det var særlig private ideelle med avtale med de regionale helseforetakene og bruker og pårørendeorganisasjoner som var utelatt

Fagrådet fikk levert sitt høringssvar men vil se om det er noe som bør utdypes ytterligere i løpet av disse 14 dagene.