Det er 10 innlegg i plenum og 12 miniseminarer over disse to dagene. Det er i år 10 siden Rusreformen trådde i kraft og det er 10 år siden rusavhengige fikk pasientrettigheter. "Fra Plata til Rikshospitalet" var et av slagordene som ble brukt for å beskrive viktigheten av reformen og pasientrettighetene. Hvordan ser det nå ut etter 10 år?

På konferansen vil du møte sentrale politikere og dyktige fagfolk som kan si noe sentrale spørsmål innenfor området. Du får blant høre om:

 • Helsesituasjonen til rusavhengige
 • Hepatitt C
 • Fastlegens møte med den rusavhengige og det somatiske helsevesenet
 • Legespesialiteten
 • Ernæring og rusavhengige
 • Brukerstemmen
 • Overdoseproblematikk og pasientsikkerhetskampanjen
 • Lev mitt liv!
 • og en overraskelse som presenteres etter sommeren

På miniseminarene settes det fokus på flere områder og du vil blant annet kunne velge blant disse:

 • Gatefotball - mer enn bare fotball
 • Ny rusklinikk ved St.Olav
 • Arbeid og aktivitets betydning for helsa
 • Rus og arbeidsliv
 • Spiseforstyrrelser og dopingproblemer hos personer i behandling
 • Gode brukerstyrte møteplasser
 • Lavterskel helsetilbud
 • TSB retningslinjer
 • Eldre og rus
 • Smertebehandling
 • Rosa kompetanse
 • Musikkterapi
 • og litt til

Programmet legges ut så snart vi har det endelig ferdig og klart fra trykkeriet. Prisen for ansatte i medlemsvirksomhetene vil være 3400 kroner som inkluderer to konferansedager med lunsj, overnatting med frokost og 3 retters festmiddag.  For ansatte i virksomheter som ikke er medlemmer vil prisen være 4400.