Visjon og strategisk plan

Under årsmøtet i 2014 ble det vedtatt en ny visjon for Fagrådet:
Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Årsmøtet i 2014 vedtok strategisk plan for perioden 2015 – 2020

De strategiske målene for Fagrådet er å:

  • ha rusfeltets viktigste møteplasser
  • ivareta faglig mangfold
  • være den foretrukne organisasjonen på rusfeltet
  • være en tydelig ruspolitisk aktør

Fra de strategiske målene er det utarbeidet fem tiltak:

  • utvikle organisasjonen
  • utvikle møteplassene
  • faglig og rammemessig likeverdighet
  • utvikle tilbudene til medlemmene
  • sette ruspolitisk dagsorden

Dette er ytterligere konkretisert i Strategisk plan 2015-2020

 

 

 

Personvern og cookies