Vil sikre bedre prioriteringer i de kommunale helsetjenestene

Publisert i Fagrådet

Vil sikre bedre prioriteringer i de kommunale helsetjenestene

Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018. Onsdag 18. april møter utvalget, Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen og 18 andre organisasjoner, til innspillsmøte.

Sitter nederst ved helsebordet
Fagrådet vil legge vekt på konsekvensene av at personer med rusproblemer i en årrekke har sittet nederst ved helsebordet og følgelig dør 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen. Vi legger vekt på:

  • viktigheten av å sikre at kommunene bruker midlene i opptrappingsplanen til å styrke tjenestene til personer med rusproblemer
  • at egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp
  • om tannhelse; enkelte grupper faller utenfor dagens ordning for gratis tannbehandling
  • mange personer med rusproblemer mottar enkel tannbehandling med negativ forventning om at de ikke mestrer å følge opp behandlingen. Dette er et dårlig utgangspunkt for recovery og livskvalitet

Ved at tannhelsetjenesten og helsetjenester knyttet til rusavhengige samarbeider tettere, kan tannbehandling for denne pasientgruppen planlegges, og i større grad gjennomføres.

Blankholmutvalget
Blankholmutvalget består av 16 medlemmer oppnevnt av regjeringen og ledes av Aud Blankholm. Blankholm er utdannet sykepleier og har bl.a. studert helseledelse ved Universitetet i Oslo. Hun har vært forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, administrerende direktør på Aker sykehus, personaldirektør i Staten og generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund.

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten slik det er gjort innenfor spesialisthelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Mandatet er fastsatt i statsråd 5. april 2017.

Fem offentlige utredninger har vurdert prioritering i helsetjenesten de siste tretti årene. Disse arbeidene har i all hovedsak vært knyttet til prioriteringer i spesialisthelsetjenesten og til refusjon av legemidler over folketrygden.

Oslo 16. april 2018

Foto: Blankholmutvalget.no

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies