Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Fagrådet er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 136 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer omlag 200 tjenester og cirka 5000 årsverk og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Kontakt:

Jan Gunnar Skoftedalen           Torhild Kielland         Anders Dalsaune Jansen
Leder                                                 Rådgiver                       Fungerende styreleder

Klikk her for pressebilder. Bildene kan brukes fritt mot kreditering av fotograf Synne Dahl.