Disse tipsene er ment for deg som jobber som instruktør/treningsterapeut i møte med nye pasienter:  

 1. Ta det rolig på første økt. Det tar gjerne flere økter før en når gullstandard 4 x 4
 2. Vær grundig i å kartlegge:
  • plager
  • skader
  • aktivitetsnivå de siste årene
  • motivasjonsfaktorer og eventuelle hindre for å klare å komme i gang med trening
 3. Gi informasjon om hvorfor høyintensitetstrening er viktig
 4. Ta deg god tid til å gi informasjon og ulike øvelser, prøv dem gjerne rolig
 5. Bli kjent :)

Når en kartelgger grundig/ snakker sammen om punktene over, fører dette gjerne til en bevisstgjøring omkring hva som skaper indre motivasjon/drive, og i tillegg hva som eventuelt kan komme i veien. 

Du kan også hente inspirasjon, råd og tips på hvordan du kan tilrettelegge trening på nettsiden Trygge Utøvere