En rekke ulike aktører står bak aktivitets- og treningstilbud for mennesker med rus- og psykisk helseproblemer.

Oslo Universitetssykehus har en nettside med oversikt over hefter, håndbøker og utdanninger knyttet til fysisk trening og aktivitet i behandling. 

Under følger et knippe av andre nettsider med trenings- og aktivitetstilbud der du kanskje kan finne noe som passer for deg:

Idretten skaper sjanser

Frelsesarmeens gatefotball 

Veien tilbake

FIRE – STIFTELSEN ETT SKRITT VIDERE

Veien ut

Medvandrerne

Fotballstiftelsen